(ĐTCK) Dù chỉ hạch toán 172 tỷ đồng lãi sau thuế hợp nhất quý I, nhưng Quỹ lợi nhuận chưa phân phối trong kỳ của CII lại tăng thêm tới 412 tỷ đồng.

Quý I/2015, mặc dù lãi tới hơn 240 tỷ đồng nhờ thoái 1 phần vốn tại CII B&R (mã LGC), nhưng lợi nhuận hợp nhất của CII chỉ đạt 172 tỷ đồng do thu nhập từ thoái vốn được hạch toán thẳng vào vốn chủ sở hữu.

Theo BCTC hợp nhất quý I/2015 của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã CII), trong quý I/2015, Công ty đạt doanh thu thuần 433 tỷ đồng, tăng gấp hơn 2 lần cùng kỳ năm 2014, lãi sau thuế hợp nhất cổ đông công ty mẹ là 172 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2014 là 93,5 tỷ đồng.

Con số lợi nhuận hợp nhất của công ty mẹ sụt giảm mạnh so với lợi nhuận sau thuế tại báo cáo tài chính quý I riêng công ty mẹ là gần 296 tỷ đồng, chủ yếu do khoản lợi nhuận 240 tỷ đồng từ thoái một phần vốn tại CTCP Đầu tư Cầu đường CII (mã LGC) không được hạch toán vào lãi trong kỳ.

Theo giải trình từ phía CII, khoản lợi nhuận từ bán một phần vốn đầu tư CII sẽ được ghi nhận thẳng vào quỹ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC hợp nhất như hướng dẫn tại Thông tư số 202/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Tại thời điểm 31/3/2015, CII đã ghi nhận con số vốn chủ sở hữu đạt mức 3.737 tỷ đồng, trên vốn điều lệ 1.953 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức vốn chủ sở hữu đầu kỳ là 3.217 tỷ đồng trên vốn điều lệ 1.867 tỷ đồng, với quỹ lợi nhuận chưa phân phối tăng thêm riêng trong quý I là 412 tỷ đồng, đạt mức 702,8 tỷ đồng.

Bùi Sưởng
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.