(ĐTCK) CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (mã CII – HOSE) cho biết đã phát hành thành công đợt 2 trái phiếu chuyển đổi cho Metro Pacific Tollways Corporation (MPTC).

Theo đó, ngày 14/9, CII đã hoàn thành phát hành 528.725 trái phiếu hoán đổi đợt 2 cho MPTC và thu về gần 688 tỷ đồng.

Với việc hoàn tất phát hành trái phiếu đợt 2 này, bên cạnh cung cấp một nguồn vốn lớn phục vụ cho hoạt động của CII, giá trị thặng dư (so với giá trị theo mệnh giá 528,725 tỷ đồng) sẽ được hạch toán vào lợi nhuận trong BCTC quý III/2015.

Trong trường hợp MPTC thực hiện hoán đổi trái phiếu thành cổ phiếu CTCP Đầu tư cầu đường CII - CII B&R (mã LGC – HOSE) vào năm 2016 (như trao đổi trước đó giữa hai bên), thì CII sẽ có được lợi nhuận khá lớn từ chênh lệch giá vốn giữa giá cổ phiếu CII B&R mà CII đang sở hữu (10.000 đồng/CP) với giá hoán đổi là 18.000 đồng/CP.

N.Tùng
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.