(ĐTCK) Theo CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (mã CII), con số lãi cả năm chưa bao gồm lãi thu được từ việc thoái vốn đầu tư vào CTCP Đầu tư cầu đường CII (LGC).

Khoản thoái vốn này phát sinh trong quý 1/2015 do theo hướng dẫn của thông tư 202 của Bộ Tài chính, khoản lãi này được ghi vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, nếu tính số này vào thì lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ CII là 809 tỷ, vượt 75% kế hoạch năm, EPS đạt 3.957 đồng/cp

Riêng quý IV, CII bất ngờ báo lỗ sau thuế hơn 30 tỷ đồng, tuy nhiên cả năm lợi nhuận sau thuế của công ty này vẫn đạt 794 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh thu bán hàng quý 4/2015 của CII đạt gần 428 tỷ đồng, giảm 56% cùng kỳ năm trước, lũy kế cả năm đạt gần 1.772 tỷ đồng, giảm 33% năm trước.

Biên lợi nhuận gộp của CII trong quý 4 và cả năm 2015 tăng vọt lên 42% và 47% trong khi cùng kỳ năm trước chỉ đạt lần lượt 13% và 19%.

Doanh thu tài chính quý 4/2015 của CII đạt gần 136 tỷ đồng giảm 62% cùng kỳ 2014 tuy nhiên doanh thu tài chính cả năm vẫn đạt trên 1.030 tỷ đồng, tăng 65% năm 2014.

Chi phí tài chính của CII trong quý 4/2015 lên tới gần 238 tỷ đồng, cả năm đạt 617 tỷ đồng, tăng 150% so với cùng kỳ 2014.

Do chi phí tài chính tăng cao, doanh thu giảm khiến lợi nhuận trước thuế quý 4/2015 của CII âm 38,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế âm 30,64 tỷ đồng, lãi ròng công ty mẹ âm 63,58 tỷ đồng. Tính chung cả năm lợi nhuận trước thuế hợp nhất của CII đạt 935 tỷ đồng, tăng 56% cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế cả năm đạt 794 tỷ đồng, tăng 46% năm trước, lãi ròng công ty mẹ đạt 627,5 tỷ đồng, tăng 62% năm trước. EPS năm 2015 đạt 3.069 đồng/cp.

Theo CII, con số lãi này chưa bao gồm lãi thu được từ việc thoái vốn đầu tư vào CTCP Đầu tư cầu đường CII (LGC) phát sinh trong quý 1/2015 do theo hướng dẫn của thông tư 202 của Bộ Tài chính, khoản lãi này được ghi vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, nếu tính số này vào thì lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ CII là 809 tỷ, vượt 75% kế hoạch năm, EPS đạt 3.957 đồng/cp.

Tại thời điểm 31/12/2015, CII có 882 tỷ đồng tiền và tương đương tiền, giảm 685 tỷ so với đầu năm. Trong khi đó khoản đầu tư tài chính ngắn hạn lên tới gần 1.200 tỷ đồng, đầu tư dài hạn hơn 2.150 tỷ đồng. CII đã sở hữu 55,94% cổ phần của CTCP Hạ tầng Nước Sài Gòn (SII) và nâng ty lệ sở hữu tại CTCP Đầu tư 577 lên 24,92%, CII đã sở hữu 21 công ty con và 12 công ty liên kết.

Hiện CII đang có quyền thu phí giao thông tại trạm Xa lộ Hà Nội với nguyên giá là 1.058 tỷ đồng, bắt đầu thu phí từ 1/6/2013; cầu Bình Triệu 2; trạm Cam Thịnh, đường ĐT 741.

CII có khoản vay ngắn hạn 718 tỷ và vay dài hạn 7.300 tỷ, tăng hơn 4.200 tỷ so với đầu năm, chủ yếu là các khoản trái phiếu hoán đổi cổ phiếu LGC, BOT Trung Lương, Mỹ Thuận và khoản trái phiếu phát hành cho Vietinbank năm 2013 và 2014.

Hoàng Ly
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.