(ĐTCK) Ngày 13/9/2016, Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM (CII) đã có Nghị quyết về việc bỏ chức năng kinh doanh bất động sản và chức năng khai thác, xử lý và cung cấp nước để nâng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài lên mức 70% vốn điều lệ.

Việc này được thực hiện sau khi CII được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận cho phép chuyển giao toàn bộ quyền và nghĩa vụ của CII tại Dự án BT Thủ Thiêm sang Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm. CII cho biết sẽ thực hiện sớm các thủ tục thay đổi điều chỉnh mã ngành trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và làm thủ tục đăng ký mở room với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Trước đó, tại cuộc gặp các nhà đầu tư diễn ra đầu năm 2016, mở room là vấn đề được nhiều nhà đầu tư đặc biệt quan tâm tại CII do Công ty đã một thời gian dài bị kín room ngoại. Tuy nhiên, ông Lê Quốc Bình cho biết, việc này chỉ thực hiện được khi CII bỏ được một số ngành nghề kinh doanh và việc này liên quan chủ yếu đến Dự án BT Thủ Thiêm.

6 tháng đầu năm nay, CII ghi nhận 164,862 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế và 201,208 tỷ đồng lợi nhuận thuần vào quỹ lợi nhuận chưa phân phối; giúp nâng vốn quỹ lợi nhuận sau thuế chưa phối lên mức 1.074,513 tỷ đồng trên vốn điều lệ 2.738,282 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 6.030,265 tỷ đồng.

Đầu tháng 9, Công ty đã thực hiện đồng thời việc bán 1,904 triệu cổ phiếu LGC và đối tác Metro Pacific Tollways Corporation (MPTC) thông báo hoán đổi trái phiếu. Với riêng việc hoán đổi, CII sẽ được ghi nhận lãi 424 tỷ đồng trong quý III/2016. Cũng trong ngày 9/9/2016, CII đã thực hiện chốt danh sách cổ đông để thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi cho quỹ đầu tư Hàn Quốc, dự kiến xin mua thêm hơn 16,438 triệu cổ phiếu quỹ để nâng tổng số cổ phiếu quỹ lên 50 triệu cổ phiếu.

 

Bùi Sưởng
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.