(ĐTCK) CII vừa thông qua phương án mua 40.18 triệu cổ phiếu quỹ và kế hoạch bán một phần diện tích đất Thủ Thiêm.
Ngày 25/3/2016, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) đã có Nghị quyết HĐQT về phương án mua cổ phiếu quỹ và hướng khai thác quỹ đất tại Thủ Thiêm.
Theo đó, CII sẽ mua thêm 40,18 triệu cổ phiếu quỹ, để hoàn tất phương án 50 triệu cổ phiếu quỹ như phương án ĐHCĐ đã thông qua năm 2015. 
Việc mua cổ phiếu quỹ sẽ được thực hiện sau khi được UBCK chấp thuận, với giá mua bằng giá đóng cửa bình quân 30 ngày sau khi được UBCK chấp thuận.
CII cũng cho biết, để để tránh xung đột lợi ích, trong thời gian mua cổ phiếu quỹ, Công ty nghiêm cấm các thành viên Ban điều hành và người có liên quan đăng ký bán ra cổ phiếu.
Về khai thác đất tại Thủ Thiêm, CII cho biết đối với phần diện tích đã được HĐQT phê duyệt phương án khai thác, Công ty sẽ tiếp tục triển khai. Với phần đất chưa có phương án khai thác, Công ty sẽ dành 35% diện tích để bán cho nhà đầu tư nước ngoài nhằm giảm áp lực nợ của dự án BT Thủ Thiêm; 30% dành để hợp tác với nhà đầu tư nước ngoài phát triển dự án và 35% sẽ do CII trực tiếp khai thác.
Cũng trong ngày hôm nay, CII đã đưa ra phương án tạm thời giảm tỷ lệ sở hữu tại NBB về mức 19,99%.
Uyên Phạm
Bình Luận (1)

Lê Khanh - 10:40 26/03/2016

Lại chiêu trò gì nữa đây, hay lại thêm cái "Tâm thư cả đêm không ngủ"?