(ĐTCK) CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP. HCM (mã CII – HOSE) công bố Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh tăng cổ tức năm 2015 và kế hoạch mua cổ phiếu quỹ của công ty.

Theo đó, do số lượng cổ phiếu CII lưu hành tăng quá nhanh trong khoảng 8 tháng qua (từ 112,9 triệu cổ phiếu lên 202,6 triệu cổ phiếu) đã làm ảnh hưởng đến chỉ số EPS của CII.

Mặt khác, nhằm bảo vệ cổ đông hiện hữu khi Goldman Sachs chuyển nhượng cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu chuyển đổi trong thời gian tới, HĐQT CII đã quyết định cho Công ty mua lại cổ phiếu được Goldman Sachs chuyển đổi với khối lượng tối đa là 10% cổ phiếu CII đang lưu hành tại từng thời điểm (tính theo số lượng hiện này là hơn 20,26 triệu cổ phiếu) để làm cổ phiếu quỹ. Việc mua lại sẽ được thực hiện sau khi được sự chấp thuận của UBCK.

Đồng thời, HĐQT CII cũng đã quyết định điều chỉnh tăng cổ tức 2015 từ 14% lên 16% để trình ĐHĐCĐ gần nhất. Như vậy, cuối năm 2015 và đầu năm 2016, CII sẽ chi trả cổ tức tổng cộng là 18%. HĐQT CII cũng thống nhất chi trả cổ tức đợt I/2015 tỷ lệ là 10%, trong đó 8% là cổ tức năm 2015 và 2% là cổ tức còn lại năm 2014.

N.Tùng
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.