(ĐTCK) Trong quý I/2015, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM (CII) đạt doanh thu thuần 85,3 tỷ đồng, doanh thu tài chính tăng vọt 35 lần, từ 14,7 tỷ đồng lên 378 tỷ đồng. 

Doanh thu tài chính là khoản thu nhập từ việc bán 30 triệu cổ phần LGC cho đối tác MPTC. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ CII đạt trên 295,8 tỷ đồng, gấp 4,5 lần cùng kỳ năm ngoái.

Cuối quý I, Công ty có số dư khoản phải thu ngắn hạn với công ty con là CII B&R (LGC) là 1.502 tỷ đồng. Nhiều khả năng đây là số tiền do CII bàn giao lại các dự án cầu đường cho LGC, nhưng chưa nhận tiền ngay.

Tổng tài sản CII tại ngày 31/3/2015 là 6.986 tỷ đồng, trong đó các khoản phải thu ngắn hạn là 1.864 tỷ đồng, tăng hơn 1.263 tỷ đồng so với cuối năm ngoái.  

Phan Hằng
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.