(ĐTCK) CTCP Đầu tư xây dựng Tuấn Lộc báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (mã CII – HOSE).

Theo đó, Đầu tư xây dựng Tuấn Lộc tiếp tục mua vào 4.551.490 cổ phiếu CII, qua đó tăng số cổ phiếu nắm giữ từ 19.902.340 cổ phiếu lên 24.453.830 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 10,1% lên tới 12,5%.

Ngày thay đổi sở hữu là ngày 8/7/2015. Nhiều khả năng Đầu tư xây dựng Tuấn Lộc đã thu gom cổ phiếu CII từ các cổ đông nhỏ lẻ, bởi trong thời gian qua, không có cổ đông lớn nào thông báo bán ra cổ phiếu.

Như vậy, tỷ lệ sở hữu của Đầu tư xây dựng Tuấn Lộc tại CII đã tăng nhanh chóng từ 5,89% lên 12,5% trong chưa đầy một tháng, kể từ khi chính thức là cổ đông lớn của CII từ ngày 19/6/2015.

Trong một thông báo khác, CII cho biết, vào ngày 6/7/2015, Công ty đã thực hiện chuyển đổi tổng cộng 4,5 triệu USD trái phiếu chuyển đổi từ hai trong bốn quỹ do Goldman Sachs Asset Management (GS) quản lý là Aquamarine Holdings (Caymay) Ltd (giá trị 1,8 triệu USD) và Ama Funds Holdings (Caymay) Ltd (giá trị 2,7 triệu USD). Số lượng cổ phiếu được chuyển đổi là 9,81 triệu cổ phiếu.

Tính đến 15/1/2015, bốn quỹ do GS quản lý còn nắm giữ 36 triệu USD trái phiếu chuyển đổi, trong đó 11 triệu USD được quyền chuyển đổi với giá 10.000 đồng/CP và 25 triệu USD được quyền chuyển đổi với giá 18.800 đồng/CP. Trái phiếu phát hành nhằm mục đích tài trợ vốn cho các dự án cầu đường của CII.

Cùng ngày, CII đã có văn bản gửi UBCK xin phép mua lại toàn bộ số cổ phiếu được chuyển đổi trên để làm cổ phiếu quỹ.

N.Tùng
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.