(ĐTCK) CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP. HCM (CII) ước tính, trong 6 tháng đầu năm, Công ty mẹ CII đạt khoảng 640 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, bao gồm cả phần hạch toán trực tiếp vào lợi nhuận chưa phân phối (hơn 240 tỷ đồng nhờ thoái một phần tại công ty con CII B&R).

Nếu không xảy ra tình huống bất khả kháng, Công ty mẹ CII sẽ lãi sau thuế cả năm 2015 khoảng 842 tỷ đồng, bằng 217% so với năm 2014 và vượt 82% kế hoạch năm 2015.

Số lượng trái phiếu chuyển đổi đăng ký chuyển thành cổ phiếu vào ngày 23/6/2015 vào khoảng 80.514 trái phiếu, tương ứng hơn 7,3 triệu cổ phiếu. Như vậy, cổ phiếu lưu hành sau khi trái chủ chuyển đổi trái phiếu sẽ vào khoảng 202,6 triệu cổ phần.

Với số lượng đăng ký chuyển đổi này, CII sẽ thực hiện mở room ngoại với số lượng được mở khoảng 8,5 triệu cổ phiếu. EPS năm 2015 theo đó ước đạt 4.158 đồng/cổ phiếu.

CII cũng cho biết, mục tiêu phấn đấu hiện tại là lọt vào câu lạc bộ doanh nghiệp có lợi nhuận 1.000 tỷ đồng năm 2015.

Nguyễn Tùng
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.