(ĐTCK) Sẽ có thêm 14,6185 triệu cổ phiếu CII được chuyển đổi từ trái phiếu do Goldman Sachs quản lý.

Theo thông tin từ CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII), ngày 17/9/2015, NĐT do Goldman Sachs Asset Management (GS) quản lý đã thông báo sẽ chuyển đổi 6,5 triệu USD trái phiếu thành cổ phiếu.

Theo đó, 2 khoản trái phiếu từ 2 nhà đầu tư do GS quản lý là AMA Fund Holdings (Cayman) LTD (3,9 triệu USD) và Aquamarine Holdings (Cayman) LTD (2,6 triệu USD) sẽ được chuyển đổi thành 14,6185 triệu cổ phiếu CII.

Trước đó, ngày 6/7/2015, CII đã tiến hành chuyển đổi 4,5 triệu USD trái phiếu của 2 nhà đầu tư trên do GS quản lý  thành 9,81 triệu cổ phiếu CII. Đồng thời, khối lượng cổ phiếu này cũng đã được CII mua lại làm cổ phiếu quỹ với mức giá 20.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn thị giá hiện nay.
Như vậy, các nhà đầu tư do GS quản lý trong thời gian tới sẽ hoàn tất chuyển đổi 11 triệu USD trái phiếu thành cổ phiếu với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Các nhà đầu tư nhóm này còn 25 triệu USD trái phiếu chuyển đổi với mức giá chuyển đổi 18.800 đồng/cổ phiếu.
B/S
Bình Luận (1)

Chung - 16:17 17/09/2015

Không hiểu nổi số liệu của bài viết này