(ĐTCK) Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 – CTCP (Cienco4) vừa công bố phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2015, nhằm tăng vốn từ 600 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng.
Cienco 4 tăng vốn lên 1.000 tỷ đồng sau cổ phần hóa

Ảnh Internet

Doanh nghiệp sẽ phát hành thành 2 đợt: đợt 1, tăng vốn từ 600 tỷ đồng lên 720 tỷ đồng thông qua phát hành cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 5:1, giá 10.000 đồng/CP; đợt 2, tăng vốn từ 720 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng thông qua phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1.000:388, giá phát hành 10.000 đồng/CP.

Thời gian thực hiện trong năm 2015. Số tiền huy động được, Tổng công ty sẽ sử dụng để góp vốn vào Công ty TNHH BOT Thái Nguyên – Chợ Mới để thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Thái Nguyên – Chợ Mới (Bắc Kạn) và nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 3 theo hình thức hợp đồng BOT và các dự án xây dựng hạ tầng giao thông khác.

Năm 2014, Cienco 4 đạt lợi nhuận sau thuế 93,7 tỷ đồng, trả cổ tức 12%. Năm 2015, Cienco 4 đặt kế hoạch doanh thu 7.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 122 tỷ đồng, cổ tức tối thiểu là 15%. 

Phong Lan
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.