(ĐTCK) Ngày 14/6 tới, Tổng công ty Xây dựng Công trình giao thông 1- CTCP (Cienco 1) sẽ họp ĐHCĐ thường niên 2016.

Một nội dung đáng chú ý trong Báo cáo hoạt động của HĐQT Cienco 1 năm 2016, sẽ được trình bày trước Đại hội là rà soát các quy định hiện hành để thực hiện niêm yết cổ phiếu của Cienco 1 trên HNX từ tháng 6/2016.

Trong trường hợp không đủ điều kiện niêm yết thì chuyển sang giao dịch trên UPCoM.

Nếu được ĐHCĐ năm 2016 thông qua, đây là lần thứ ba Cienco 1 đưa ra kế hoạch niêm yết. Hai lần trước, cụ thể là tại ĐHCĐ thường niên hai năm 2014 và năm 2015 đều thông qua phương án niêm yết 70 triệu cổ phiếu của Cienco 1 trên HNX.

Hữu Hòe
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.