(ĐTCK) UBND TP. Hà Nội vừa có quyết định chuyển Nhà máy VIHA thuộc Công ty TNHH MTV Thống Nhất thành công ty cổ phần với tổng vốn điều lệ 58 tỷ đồng.

Theo quyết định này, CTCP VIHA Thống Nhất sẽ phát hành cổ phần lần đầu với với tổng số 5,8 triệu cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/CP.

Trong đó, cổ phần thuộc sở hữu Nhà nước là 2,61 triệu cổ phần, tương ứng 26,1 tỷ đồng, chiếm 45% vốn điều lệ, số cổ phần này giao Công ty TNHH MTV Thống Nhất làm đại diện quản lý; cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong DN xét theo năm công tác là 128.700 cổ phần, tương ứng 1,287 tỷ đồng, chiếm 2,22% vốn điều lệ; cổ phần bán ưu đãi thêm cho người lao động có cam kết làm việc lâu dài tại Công ty là 15.600 cổ phần, tương ứng 156 triệu đồng, chiếm 0,27% vốn điều lệ; cổ phần bán đấu giá công khai là 3.045.700 cổ phần, tương ứng 30,457 tỷ đồng, chiếm 52,51% vốn điều lệ.

Cũng theo quyết định, CTCP VIHA Thống Nhất được tiếp tục quản lý, sử dụng cơ sở nhà đất hiện có.

PV
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.