(ĐTCK) Trung tâm Lưu ký chứng khoán (VSD) vừa có quyết định khiển trách CTCK Việt Nam (VSEC) do trong tháng 8/2015 đã có 4 lần gửi xác nhận kết quả giao dịch không đúng thời hạn theo quy định.

VSD yêu cầu VSEC tăng cường kiểm soát việc xác nhận kết quả giao dịch chứng khoán, đảm bảo tuân thủ các quy định của VSD. VSEC từng bị VSD cảnh cáo do nhiều lần bị VSD nhắc nhở bằng văn bản vì không xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán lưu ký thực hiện quyền theo đúng quy định.

VSEC là CTCK có quy mô vốn nhỏ, với vốn chủ sở hữu hơn 169 tỷ đồng. Theo báo cáo tài chính bán niên năm 2015 đã soát xét, doanh thu và lợi nhuận sau thuế trong kỳ đều giảm so với cùng kỳ năm ngoái, khi lần lượt đạt 6,4 tỷ đồng và 1,5 tỷ đồng.

 

H.Hòe
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.