(ĐTCK) CTCK Viễn Đông (VDSE) vừa gửi thông báo triệu tập đại hội cổ đông bất thường năm 2016 tới các cổ đông.

Theo đó, cuộc họp này sẽ diễn ra vào chiều 23/9 tới để thống nhất các phương án liên quan đến thủ tục giải thể VNSE.

Trước đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có Quyết định 884/QĐ-UBCK về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh của VDSE và yêu cầu Công ty thực hiện các thủ tục giải thể, do hết thời gian bị đình chỉ hoạt động, mà không khắc phục được tình trạng cảnh báo và có lỗ gộp đạt mức 50% vốn điều lệ… Theo báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán, VNSE lỗ lũy kế 133,2 tỷ đồng, nên vốn chủ sở hữu chỉ còn 1,7 tỷ đồng.

H.Hòe
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.