(ĐTCK) Đại hội đồng cổ đông CTCP Chứng khoán Thiên Việt (TVS – HOSE) đã thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và tạm ứng cổ tức năm 2016 tại phiên họp vừa được tổ chức mới đây.

Theo đó, năm 2016, TVS đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế đạt 66,8 tỷ đồng và dự kiến tạm ứng cổ tức bằng tiền hoặc cổ phiếu với tỷ lệ không quá 10% vốn điều lệ.

Lũy kế cả năm 2015, TVS đạt 206,2 tỷ đồng doanh thu, hơn 91 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, trong khi năm 2014 lần lượt đạt 175,6 tỷ đồng và 79 tỷ đồng.

Theo Nghị quyết, ĐHĐCĐ TVS cũng thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức (đợt 2) năm 2015 và thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, đồng thời phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP).

Cụ thể, TVS sẽ chi trả cổ tức (đợt 2) năm 2015 bằng cổ phiếu tỷ lệ 7% và thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 3%. Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (trả cổ tức) và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (thưởng cổ phiếu).

Đối với phát hành cổ phiếu ESOP, số lượng phát hành là 3% tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty tại thời điểm phát hành.

Kết thúc phiên giao dịch sáng nay (12/4), giá cổ phiếu TVS giảm nhẹ 100 đồng (-0,75%) xuống mức 13.200 đồng/CP, khớp lệnh 44.760 đơn vị.

Anh Quốc
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.