(ĐTCK) Kể từ ngày 17/4/2017, Công ty cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (PHS) chính thức triển khai Bảng giá trực tuyến mới, nhằm cung cấp tới khách hàng giao diện hiện đại, thân thiện với nhiều tính năng trực quan hơn.

Bảng giá trực tuyến của PHS hoạt động tốt nhất trên trình duyệt Chrome.

Xem thêm thông tin tại: www.phs.vn
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của PHS vừa tổ chức đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017, với doanh thu 141,5 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 23,8 tỷ đồng.
Đại hội cũng thông qua phương án xóa khoản nợ phải thu khó đòi hơn 4,6 tỷ đồng được chuyển giao từ Công ty Chứng khoán An Thành khi sáp nhập vào PHS.
Khoản nợ này đã được trích lập dự phòng 100% trước khi chuyển giao về PHS.
Đại hội cũng thông qua phương án nới room ngoại lên 100%.
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.