(ĐTCK) CTCK KIS Việt Nam (KIS) vừa bị Trung tâm Lưu ký chứng khoán (VSD) khiển trách, do trong tháng 2/2016 có 4 lần sửa lỗi giao dịch chứng khoán đã thực hiện trên Sở GDCK TP. HCM.

VSD yêu cầu KIS tăng cường kiểm soát hoạt động giao dịch chứng khoán, để hạn chế các sai sót dẫn đến phải sửa lỗi.

ĐHCĐ thường niên năm 2016 của KIS mới đây đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm nay với các chỉ tiêu chính: 328 tỷ đồng doanh thu, 154,2 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, không chia cổ tức. Kết thúc năm 2015, KIS vẫn còn lỗ lũy kế gần 34 tỷ đồng, mặc dù đối tác Hàn Quốc trong thời gian qua liên tục rót vốn nhằm giúp Công ty thoát khỏi tình cảnh thua lỗ kéo dài.

 

 

H.Hòe
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.