(ĐTCK) Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Chứng khoán Artex vừa thông qua kế hoạch đăng ký giao dịch trên UPCoM. Tuy nhiên, thời điểm lên sàn còn để ngỏ.

Đại hội cũng đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm nay với chỉ tiêu 16 tỷ đồng doanh thu, 1,2 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Mục tiêu kinh doanh này được nhận xét là khiêm tốn, nhưng để đạt được không đơn giản, nhất là trong bối cảnh kết quả kinh doanh trong quý I/2016 của Công ty bị lỗ hơn 2,7 tỷ đồng. Tính đến cuối quý I/2016, Artex có khoản lỗ lũy kế hơn 8,1 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu giảm còn 127,8 tỷ đồng.

H.Hòe
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.