(ĐTCK) Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn FLC (FLC – HOSE) vừa có nghị quyết thay đổi Tổng giám đốc và bầu Phó chủ tịch thường trực.

Theo đó, FLC quyết định ông Lê Thành Vinh sẽ thôi chức vụ Tổng giám đốc Tập đoàn kể từ ngày 03/11/2017.

Cùng với đó, ông Lê Thành Vinh được bầu giữ chức Phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị cùng ngày.

Đồng thời, FLC bổ nhiệm ông Trần Quang Huy, Phó tổng giám đốc, Thành viên Hội đồng quản trị của Tập đoàn, và hiện là Chủ tịch HĐQT của CTCP Nông dược HAI (HAI),  giữ chức vụ Tổng giám đốc thay ông Lê Thành Vinh kể từ ngày 03/11/2017.

Ông Trần Quang Huy, sinh năm 1972, là Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, từng làm Phó tổng giám đốc đại điện tại Singapore của CTCP Liên doanh đầu tư quốc tế KLF và Tổng giám đốc CTCP Chứng khoán Artec (ART).

Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.