(ĐTCK) HĐQT của CTCP Thủy điện Miền Trung (CHP) vừa thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015 và đề ra mục tiêu kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2016. 

Theo đó, năm 2016, Công ty đặt chỉ tiêu doanh thu đạt 607 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm 2015 và lợi nhuận trước thuế đạt hơn 213 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2015.

CPH kỳ vọng năm 2016 doanh thu bán điện đạt 599,5 tỷ đồng, tương đương sản lượng điện thương phẩm là 592 tỷ kWh. Công ty cũng lên kế hoạch trong năm 2016 sẽ đầu tư xây dựng các dự án, trong đó chủ yếu tập trung vào công tác trồng rừng, bảo vệ môi trường Dự án A Lưới và nghiên cứu dự án mới.

Kết thúc năm 2015, CHP ước đạt 745,6 tỷ đồng doanh thu, vượt kế hoạch cả năm 23% và lợi nhuận trước thuế ước đạt 306 tỷ đồng, gấp 1,7 lần chỉ tiêu đề ra.

Hoàng Anh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.