(ĐTCK) Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) vừa có quyết định chấp thuận cho CTCK STSC thực hiện thủ tục giải thể theo Luật Doanh nghiệp. 

Sau khi hoàn tất các thủ tục giải thể, trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn tất việc giải thể, người đại diện theo pháp luật của Công ty phải gửi bản gốc Giấy phép thành lập và hoạt động CTCK, cùng hồ sơ liên quan đến việc giải thể Công ty đến UBCK.

STSC là CTCK thứ 4 được UBCK cho phép giải thể tính đến thời điểm này. Ngoài hai trường hợp đã hoàn tất giải thể là CTCK Âu Việt và CTCK Chợ Lớn, một trường hợp khác cũng đang hoàn tất những công đoạn cuối cùng để hoàn tất giải thể là CTCK Sao Việt.

Hữu Hòe
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.