(ĐTCK) CTCP Sara Việt Nam (SRA – sàn HNX) vừa bị UBCK xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán với mức phạt 50 triệu đồng do chậm công bố thông tin.

Cụ thể, SRA đã công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của HNX không đúng thời hạn theo quy định các tài liệu Báo cáo tài chính năm 2014 và 2015 đã được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2014, Báo cáo tài chính quý 1/2015, Báo cáo tài chính bán niên năm 2015 đã được soát xét, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015.

Được biết, SRA bị đưa vào diện cảnh báo từ ngày 21/4/2016 do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2015 trên báo cáo tài chính năm 2015 là số âm.

Giữa tháng 9 vừa quam SRA đã họp ĐHCĐ thường niên năm 2016 và thông qua kế hoạch kinh doanh năm với doanh thu dự kiến đạt 25 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số hơn 51 triệu đồng của năm 2015; lợi nhuận sau thuế 5 tỷ đồng, trong khi năm trước lỗ 521 triệu đồng.

Diễn biến giao dịch cổ phiếu SRA trong 3 tuần qua khá lặp lại chu kỳ với 4 phiên không có giao dịch và 1 phiên tăng trần về cuối tuần. Đóng cửa phiên 27/9, SRA đứng giá tham chiếu 1.900 đồng/CP và không có cổ phiếu nào chuyển nhượng thành công.

T.T
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.