(ĐTCK) Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O (CEO – HNX) đã công bố Báo cáo tài chính riêng Quý II/2016 với doanh thu tăng gấp 3, lợi nhuận tăng gần gấp đôi cùng kỳ.

Theo đó, trong quý II năm nay, tổng doanh thu của CEO ghi nhận gấp 3 lần cùng lỳ năm ngoái, đạt 356,7 tỷ đồng; theo đó là giá vốn hàng hóa tăng tương ứng 225% ở mức 246,4 tỷ đồng, chi phí lãi vay cũng tăng cao 20,89 tỷ đồng, gấp hơn 5 lần cùng kỳ; chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí bán hàng tổng cộng 32,8 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế quý này của CEO đạt 46,9 tỷ đồng, tăng 65,1% so với quý II/2015.

Lũy kế 6 tháng từ đầu năm, CEO đạt tổng doanh thu 604,9 tỷ đồng, tăng mạnh 102% cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt 85,5 tỷ đồng, nhích nhẹ so với mức 84,4 tỷ đồng cùng kỳ.

Với kế hoạch doanh thu 1.200 tỷ đồng và 206 tỷ đồng lợi nhuận, CEO đã lần lượt hoàn thành hơn 50% và 41,5% kế hoạch cả năm.

Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.