(ĐTCK) ĐHCĐ thường niên CTCK (BVSC) đã thông qua nhiều nội dung trọng yếu. Như vậy, sau nhiều năm nói “không” với cổ tức, năm 2015, BVSC đã đặt kế hoạch cổ tức tỷ lệ 10%. 

Tại Đại hội, ông Nhữ Đình Hòa, Tổng giám đốc BVSC cho biết, năm 2014, Công ty đạt lợi nhuận 131,64 tỷ đồng, bằng 146,27% kế hoạch và tăng trưởng khá so với năm 2013, nhờ được hoàn nhập dự phòng trái phiếu NBB.

Dự báo chỉ số VN - Index sẽ nằm trong khoảng 600 - 650 điểm vào cuối năm nay, giá trị giao dịch bình quân toàn thị trường đạt 3.260 tỷ đồng/phiên và thị phần môi giới ở mức 4,38%, Công ty đã trình ĐHCĐ thông qua kế hoạch tổng doanh thu 299 tỷ đồng, lợi nhuận 120 tỷ đồng. Tính đến hết quý I/2015, Công ty đạt doanh thu 71,5 tỷ đồng, tăng 7,8% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu tự doanh chiếm tỷ trọng lớn nhất (26,5 tỷ đồng) và lợi nhuận quý I đạt 37,3 tỷ đồng, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Với thực tế quý I/2015 đã xóa hết lỗ lũy kế, BVSC cho biết, Công ty đủ điều kiện phát hành cổ phiếu tăng vốn. Dự kiến, trong thời gian tới, BVSC sẽ tăng vốn điều lệ từ 722 tỷ đồng lên hơn 1.000 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng, phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cho cán bộ công nhân viên (ESOP).

Về phương án sử dụng lợi nhuận năm 2014, Đại hội đã thông qua đề xuất của HĐQT về việc toàn bộ lợi nhuận sau khi trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (tương đương 125 tỷ đồng) sẽ dùng để bù đắp lỗ lũy kế. Về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định về thời điểm và mức tạm ứng cổ tức.

Đại hội đã bầu HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020. HĐQT có 3 thành viên mới là: ông Phan Kim Bằng (thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt), ông Trịnh Tuấn Anh (Kiểm soát viên trưởng Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt) và ông Bùi Tuấn Trung (nguyên Tổng giám đốc Công ty Quản lý quỹ Bảo Việt). Hai thành viên được giữ nguyên là ông Nhữ Đình Hòa và ông Lê Văn Bình.

Hoàng Anh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.