(ĐTCK) Theo báo cáo tài chính bán niên 2015 đã được soát xét của Công ty liên doanh Quản lý đầu tư BIDV -Vietnam Partners (BVIM), trong kỳ, Công ty ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan hơn so với cùng kỳ năm ngoái, khi đạt 15,7 tỷ đồng doanh thu, 9,1 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Mức lợi nhuận này cao gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Sau khi đóng Quỹ VIF vào đầu năm 2007 (quỹ đầu tiên do BVIM quản lý) và tiếp tục đóng Quỹ VIF II lần đầu trong quý I/2008, BVIM đang quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam 1 (VIF1) được thành lập năm 2006. Tại thời điểm 30/6/2015, BVIM có khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 24,3 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 50,4 tỷ đồng.

 

H.Hòe
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.