(ĐTCK) Tập đoàn Bảo Việt (BVH) vừa công bố kết quả kinh doanh quý III/2015 với doanh thu hợp nhất lũy kế 9 tháng đạt 15.095 tỷ đồng, tăng trưởng 6,6%. 

Trong đó, doanh thu từ lĩnh vực bảo hiểm đạt 12.017 tỷ đồng, tăng trưởng 16,9%; doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 2.763 tỷ đồng.

Cũng trong 9 tháng, lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt 960 tỷ đồng, hoàn thành 84,2% kế hoạch năm. Lĩnh vực bảo hiểm vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất (74,6%), trong đó lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ chiếm 52% và lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ với 22,6%. 

Tính riêng kết quả kinh doanh của công ty mẹ BVH, tổng doanh thu 9 tháng đạt 979 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 810 tỷ đồng, hoàn thành 82,2% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế đạt 792 tỷ đồng, đạt 80,8% kế hoạch. 

Tính chung, lĩnh vực kinh doanh nòng cốt là bảo hiểm tăng trưởng khả quan, trong đó Bảo Việt Nhân thọ (do BVH nắm 100% vốn) giữ vững tốc độ tăng trưởng doanh thu khai thác mới trên 20%.

Lĩnh vực đầu tư và dịch vụ tài chính tiếp tục duy trì hoạt động ổn định. Trong đó, lĩnh vực chứng khoán bám sát kế hoạch kinh doanh với doanh thu 9 tháng đầu năm đạt 220 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 92 tỷ đồng. Lĩnh vực quản lý quỹ có tổng doanh thu đạt 39 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 14 tỷ đồng. Tại thời điểm 30/9/2015, tổng tài sản quản lý của Quản lý Quỹ Bảo Việt tăng 26,7% so với thời điểm 31/12/2014, đạt 26.212 tỷ đồng.

Đầu tháng 11 vừa qua, Baoviet Fund đã ra mắt Quỹ đầu tư Giá trị Bảo Việt (BVIF) với quy mô vốn đầu tư ban đầu là 1.000 tỷ đồng. Ngoài ra, Bảo Việt Nhân thọ chuẩn bị ra mắt sản phẩm bảo hiểm hưu trí tự nguyện.

Kim Lan
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.