(ĐTCK) Theo báo cáo tài chính bán niên năm 2015 đã được soát xét, mà CTCK Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) vừa công bố, trong 6 tháng đầu năm, Công ty đạt 212,4 tỷ đồng doanh thu, 55,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Mức lợi nhuận này tăng hơn gấp đôi cùng kỳ năm ngoái, do hầu hết các mảng kinh doanh trụ cột ghi nhận doanh thu tăng: doanh thu hoạt động đầu tư, chứng khoán góp vốn đạt 59,4 tỷ đồng, doanh thu môi giới 53,7 tỷ đồng, doanh thu tư vấn 31,6 tỷ đồng…

Lãnh đạo BSC cho biết, Công ty đang tích cực chuẩn bị đội ngũ, hệ thống công nghệ thông tin, gia tăng năng lực tài chính… để tham gia TTCK phái sinh ngay khi thị trường này mở cửa trong năm tới, cũng như khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước triển khai cơ chế giao dịch trong ngày.

H.Hòe
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.