(ĐTCK) CTCP Bóng đèn Điện Quang (DQC – sàn HOSE) cho biết doanh thu và lợi nhuận 9 tháng năm 2016 tăng khá mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2016, 9 tháng đầu năm, DQC đạt 700,78 tỷ đồng doanh thu, tăng 12,63% so với cùng kỳ và hoàn thành 63,7% kế hoạch năm (1.100 tỷ đồng). Lợi nhuận trước thuế đạt 188,81 tỷ đồng, tăng 9,2% cùng kỳ và hoàn thành 82% kế hoạch năm (230 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế 151,97 tỷ đồng.

Tính riêng quý III, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty đạt 251,89 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ; tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế đạt 45,13 tỷ đồng, tăng 57,41% so với cùng kỳ.

Giải trình nguyên nhân lợi nhuận quý III/2016 tăng đột biến, DQC cho biết do Công ty kiểm soát tốt giá thành, ngân sách, chi phí lãi vay.

Theo bảng cân đối kế toán tính đến ngày 30/9/2016, đầu tư tài chính ngắn hạn lên tới 474,56 tỷ đồng, tăng gần 330 tỷ đồng, tương ứng tăng 227,67% so với đầu năm; các khoản phải thu ngắn hạn giảm 43,63% xuống 275,66 tỷ đồng; hàng tồn kho tiếp tục tăng cao lên hơn 392 tỷ đồng.

Nợ phải trả tăng 29 tỷ đồng, tương ứng tăng 6,84% so với đầu năm, lên gần 455 tỷ đồng, trong đó, nợ ngắn hạn hơn 416 tỷ đồng và nợ dài hạn gần 39 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 187,88 tỷ đồng.

T.T
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.