(ĐTCK) Công ty cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam (PVB – HNX) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2017 với doanh thu tăng hơn 32 lần, nhưng lợi nhuận vẫn âm hơn 5,6 tỷ đồng.

Theo báo cáo, trong quý I năm nay, tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của PVB đạt hơn 47 tỷ đồng, gấp hơn 32 lần so với quý I/2016 (1,46 tỷ đồng); giá vốn hàng bán tăng tương ứng lên hơn 51,82 tỷ đồng, qua đó lợi nhuận gộp là âm 4,18 tỷ đồng (cùng kỳ âm 17,4 tỷ đồng).

PVB cho biết, quý này doanh thu tăng cao do Công ty đã tìm kiếm và ký kết được các hợp đồng dịch vụ, thương mại ngoài ngành nghề kinh doanh chính của mình.

Doanh thu từ hoạt động tài chính tăng mạnh, đạt gần 2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ là hơn 360 triệu đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp ở mức gần 6 tỷ đồng. Các khoản lợi nhuận khác ghi nhận hơn 3,2 tỷ đồng.

Kết quả, kết thúc quý I/2017, PVB có lợi nhuận sau thuế là âm hơn 5,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái, con số này là âm 18,2 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/3/2017, PVB có 70 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, tăng 19 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2016, và 75 tỷ đồng đầu tư Chứng khoán ngắn hạn, cùng với đó là hơn 100 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước.

Tại Đại hội cổ đông thường niên 2017 của PVB vừa qua, Công ty đã thống nhất chỉ tiêu kinh doanh năm nay với doanh thu 102 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là  âm 24,9 tỷ đồng.

Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.