(ĐTCK) Trước thềm phiên họp ĐHCĐ thường niên 2016 của CTCP Sữa Việt Nam (VNM) diễn ra ngày mai 21/5, Bộ Tài chính đã có văn bản trả lời Tổng công ty Đầu tư Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) về phương án phát hành 9,44 triệu cổ phiếu ưu đãi cho người lao động.

Cụ thể, văn bản của Bộ Tài chính nêu “Đề nghị Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) quyết định và chỉ đạo người đại diện biểu quyết theo quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi ích của cổ đông SCIC”.

Như vậy, quả bóng ESOP của VNM đã lại chuyền về chân ban lãnh đạo SCIC.

Sở dĩ kế hoạch này khiến chủ sở hữu vốn nhà nước tại VNM khó khăn trong việc quyết định là do quy mô và giá trị rất lớn của nó.

Cụ thể, VNM đề xuất phát hành 9,44 triệu cổ phiếu ESOP (tương đương 0,78% lượng cổ phiếu đã phát hành), với giá gấp 2 lần giá trị sổ sách theo báo cáo tài chính gần nhất đã được soát xét, bao gồm bán 523.000 cổ phiếu quỹ và phát hành mới 8.915.000 cổ phiếu.

Dự kiến, số cổ phiếu này sẽ được phát hành ngay trong năm 2016. Tính đến 31/12/2015, giá trị sổ sách của mỗi cổ phiếu VNM vào khoảng 19.000 đồng, như vậy, nhiều khả năng giá phát hành ESOP vào khoảng 38.000 - 40.000 đồng/CP. Trong khi đó, cổ phiếu VNM đang được giao dịch trên sàn quanh mức 145.000 đồng/CP. Với mức thị giá này, giá trị của lượng cổ phiếu phát hành thêm là gần 1.400 tỷ đồng.

Nếu “gật đầu” với kế hoạch trên, tỷ lệ sở hữu của SCIC tại VNM đang là 45,479% sẽ giảm xuống còn 45,06%.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 của VNM, Ban lãnh đạo Công ty này đã đề xuất, giai đoạn 2012 - 2016, mỗi năm Công ty sẽ phát hành cổ phần ESOP tương đương 0,4% vốn điều lệ, nếu tốc độ tăng trưởng kép bình quân lợi nhuận trước thuế là 21%. Trong trường hợp tỷ lệ này dao động từ 16% đến dưới 21%, cổ phần phát hành là 0,2% vốn điều lệ cho mỗi năm; còn dưới 16% sẽ không phát hành ESOP. Kế hoạch này đã không được SCIC thông qua, lý do tỷ lệ sở hữu của Tổng công ty sẽ bị giảm 1,2%.

Trước đó, Đại hội nhiệm kỳ 2006 – 2011 (Bộ Công Thương là đại diện chủ sở hữu), đã thông qua chương trình ESOP của Vinamilk, với tỷ lệ cổ phiếu phát hành cho cán bộ nhân viên không quá 5% vốn điều lệ trong thời hạn nhiệm kỳ 5 năm. Kết quả thực tế Công ty đã phát hành 2,6% vốn điều lệ, giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Cổ phiếu ưu đãi hạn chế chuyển nhượng 3 năm (hết năm thứ nhất không được chuyển nhượng quá 30%, hết năm thứ 2 không được chuyển nhượng quá 60%, hết năm thứ 3 được chuyển nhượng 100%).

Số liệu chi tiết:

Chương trình

KQ 2008

KQ 2009

KQ 2010

KQ 2011

Thời điểm phát hành

9/1

10/3

11/4

11/6

Số CP phát hành

364.640

1.806.820

3.498.520

3.554.910

Vốn điều lệ trước phát hành

175.275.670

351.265.300

353.072.120

356.570.640

% vốn điều lệ

0,21%

0,51%

0,99%

1,00%

Số lượng CBCNV tham gia

220

252

488

4.386

Giá phát hành: 10.000đ/cp

Hạn chế chuyển nhượng 3 năm:  3 năm (hết năm thứ nhất không được chuyển nhượng quá 30%, hết năm thứ 2 không được chuyển nhượng quá 60%, hết năm thứ 3 được chuyển nhượng 100%).

Anh Việt
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.