(ĐTCK) Ngày 29/1/2016 tới đây BIC sẽ tổ chức đại hội cổ đông bất thường  về việc phê duyệt trụ sở chính của BIC vào TP.HCM, thay đổi và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thông qua kết quả chào bán riêng lẻ. 

Tổng công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC) công bố kết quả kinh doanh của công ty mẹ với lợi nhuận quý 4/2015 tăng 133% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, doanh thu thuần kinh doanh bảo hiểm quý 4/2015 của BIC đạt 271 tỷ đồng, tăng 16% cùng kỳ năm trước, lũy kế cả năm doanh thu thuần kinh doanh bảo hiểm đạt hơn 963 tỷ đồng, tăng 34% so với năm 2014.

Doanh thu tài chính quý 4/2015 của BIC đạt 46 tỷ đồng, tăng 8% cùng kỳ 2014, lũy kế cả năm đạt gần 134 tỷ đồng, xấp xỉ năm 2014.

Các chi phí tài chính, chi phí kinh doanh bảo hiểm giảm mạnh so với cùng kỳ giúp lợi nhuận trước thuế quý 4/2015 của BIC đạt 50,4 tỷ đồng, tăng 98% cùng kỳ 2014, cả năm lợi nhuận trước thuế công ty mẹ đạt 115,5 tỷ đồng, tăng 4% năm 2014.

Lợi nhuận sau thuế quý 4/2015 đạt 44,7 tỷ đồng, tăng 133% cùng kỳ 2014, cả năm đạt 94,5 tỷ đồng, tăng 9% năm trước. Theo giải trình của BIC, lợi nhuận công ty tăng mạnh là do lợi nhuận của hoạt động đầu tư tài chính tăng trên 40% so với cùng kỳ năm 2014.

Tổng tài sản của BIC tại thời điểm 31/12/2015 đạt 3.670 tỷ đồng, tăng gần 1.300 tỷ so với đầu năm, vốn điều lệ cũng tăng từ 762 tỷ lên 1.172 tỷ .

Ngày 29/1/2016 tới đây BIC sẽ tổ chức đại hội cổ đông bất thường về việc phê duyệt trụ sở chính của BIC vào TP. HCM, thay đổi và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thông qua kết quả chào bán riêng lẻ.

Theo đó, công ty Fairfax Asia, tập đoàn bảo hiểm có trụ sở chính tại Toronto Canada nắm giữ 35% cổ phần của BIC, tương đương 41.046.913 cổ phiếu. BIDV, ngân hàng mẹ của BIC đề cử bà Phạm Thị Vân Khánh, giám đốc ban Khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ của BIDC kiêm nhiệm tham gia làm thành viên HĐQT BIC và đại diện 20% vốn góp của BIDV tại BIC thay cho bà Nguyễn Thị Quỳnh Giao.

BIDV cũng đề cử bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT là ông Ramaswamy Athappan quốc tịnh Singapore, Chủ tịch Fairfax Châu Á đề cử vị trí Phó Chủ tịch HĐQT BIC và ông Fobinath Athappan, quốc tịch Singapore, Phó Chủ tịch Fairfax Châu Á đề cử vị trí thành viên HĐQT BIC.

Hoàng Ly
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.