(ĐTCK) Thông tin từ ĐHCĐ Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV  (BIC) cho biết, BIC hiện nay sẽ được chuyển đổi thành 2 công ty: Công ty Mẹ với tên dự kiến là Công ty Cổ phần Tài chính Bảo hiểm BIDV, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và Công ty Con là Tổng Công ty TNHH MTV Bảo hiểm BIDV hoạt động theo Luật kinh doanh bảo hiểm.

Công ty Mẹ sẽ kế thừa toàn bộ vốn và các khoản vốn góp, danh mục đầu tư của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV hiện nay và sẽ đầu tư vốn phù hợp quy mô kinh doanh bảo hiểm của công ty con. Công ty con sẽ kế thừa toàn bộ quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm đối với các hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ của BIC hiện nay.

Công ty mẹ cũng sẽ nắm giữ 65% vốn tại LVI và 51% vốn tại CVI. Theo lộ trình, việc hoàn tất thủ tục pháp lý, chuyển giao nguồn lực và kiện toàn tổ chức để ra mắt mô hình hoạt động mới sẽ hoàn thành trong Quý 4/2016.

Theo ông Phạm Quang Tùng - Chủ tịch HĐQT BIC, sau khi có sự tham gia của cổ đông chiến lược nước ngoài, với quy mô vốn và kinh doanh đã lớn của BIC hiện nay thì đây là thời điểm phù hợp để BIC thực hiện cơ cấu lại vốn và chuyển đổi mô hình hoạt động nhằm tách biệt vai trò quản lý vốn, chiến lược và kinh doanh trực tiếp.

Đợc biết, năm 2016 BIC đặt kế hoạch sẽ tăng trưởng 22,6% về doanh thu phí bảo hiểm gốc, lợi nhuận hợp nhất phấn đấu đạt 230 tỷ đồng, tỷ lệ cổ tức đề xuất tối thiểu 8%.

Bên cạnh đó là nhiều mục tiêu quan trọng khác như: chuyển trụ sở chính Công ty Bảo hiểm vào thành phố Hồ Chí Minh, chuyển đổi mô hình hoạt động sang Công ty mẹ - con, hiện thực hóa các hỗ trợ kỹ thuật từ nhà đầu tư chiến lược FairFax, hoàn tất việc nhận chuyển nhượng cổ phần 51% tại CVI…

N.Lan
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.