(ĐTCK) CTCP Đường Biên Hòa (BHS-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thành lập công ty con - CTCP Thương mại xuất nhập khẩu Biên Hòa.

Theo đó, BHS góp 117,6 tỷ đồng, tương đương 98% vốn để thành lập CTCP Thương mại xuất nhập khẩu Biên Hòa. 2% vốn còn lại do ông Chung Lê Minh và bà Huỳnh Thị Thu Trang góp, mỗi người 1,2 tỷ đồng.

Công ty ủy quyền cho ông Trần Quốc Thảo - Chủ tịch HĐQT làm người đại diện phần vốn góp tại CTCP Thương mại xuất nhập khẩu Biên Hòa.

Công ty này sẽ hoạt động chính trong các ngành bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu, động vật sống, thực phẩm và đồ uống. Ngoài ra, còn cung cấp các dịch vụ vận tải hàng hóa, cho thuê kho bãi và kinh doanh bất động sản.

Niên độ tài chính 2014-2015, BHS đạt 2.974,8 tỷ đồng doanh thu thuần và 98,9 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Niên độ tài chính 2015-2016 (1/7/2015- 30/6/2016), BHS đặt kế hoạch chỉ tiêu sản lượng đường tiêu thụ 215.266 tấn, doanh thu thuần 3.125 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 220 tỷ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 8-10%.

Anh Quốc
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.