(ĐTCK) Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa (BHS – HOSE) thông báo tờ trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2016 về việc phát hành hơn 38,8 triệu cổ phiếu thưởng và chào bán 129,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Theo tờ trình, trong năm tài chính 2016 – 2107, BHS dự kiến phát hành 129,5 triệu cổ phiếu mới cho cổ đông hiện hũu theo tỷ lệ 1:1 với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, nhằm huy động hơn 1.295 tỷ đồng để thực hiện 5 mục tiêu bao gồm: Đầu tư nâng cấp nhà máy, đầu tư vào các Công ty cùng ngành, mua thêm cổ phiếu của Công ty Cổ phần Mía đường Tây Ninh (nâng sở hữu tại Công ty này từ 26,49% lên trên 70%), đầu tư vào vùng nguyên liệu và còn lại bổ sung vào vốn lưu động.

ảnh 1
Các phương án đầu tư của BHS 
Theo BHS nhận định, phương án phát hành lần này có thể không đạt được tỷ lệ 100%, tuy nhiên số tiền tối thiểu cần thu trong đợt chào bán này phải đạt 612 tỷ đồng, tức khoảng gần 50%. Trong trường hợp đó, Hội đồng Quản trị Công ty sẽ cân nhắc thứ tự cần thiết khi ưu tiên đầu tư vào các dự án trên.

Cũng trong tờ trình, BHS xin ý kiến Đại hội về việc phát hành hơn 38,85 triệu cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông theo tỷ lệ 30%, dự kiến trong năm 2016 sẽ thực hiện.

Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.