(ĐTCK) Sau giao dịch, CTCP Đầu tư Thành Thành Công còn nắm giữ hơn 29 triệu cổ phiếu BHS(HOSE), tương đương 23,59% vốn điều lệ CTCP Đường Biên Hòa. 
Giao dịch bán vừa được thực hiện từ 26/1 đến 2/2/2016. Trước đó, Đầu tư Thành Thành Công sở hữu 34,09 triệu cổ phiếu BHS của CTCP Đường Biên Hòa (tỷ lệ 27,64%).
Thông tin về BHS, tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2014-2015 (từ 1/7/2014-30/6/2015) diễn ra cuối tháng 12/2015, Công ty cho biết lợi nhuận sau thuế của BHS trong năm tài chính 2014-2015 đạt 97,94 tỷ đồng.
Đại hội đã thông qua việc chi 61,67 tỷ đồng để trả cổ tức theo tỷ lệ 5%. Lợi nhuận còn lại chuyển sang niên độ tài chính sau là 15,96 tỷ đồng.
Niên độ tài chính 2015-2016 (1/7/2015- 30/6/2016),CTCP Đường Biên Hòa đặt kế hoạch chỉ tiêu sản lượng đường tiêu thụ 215.266 tấn, doanh thu thuần 3.125 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 220 tỷ đồng và Công ty mẹ là 140 tỷ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 8-10%.
Kết thúc phiên giao dịch hôm nay 3/2/2016, BHS đóng cửa ở mức giá 17.800 đồng/CP với hơn 2 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng thành công.
Anh Quốc
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.