(ĐTCK) Đại hội đồng cổ đông CTCP Đường Biên Hòa (BHS) vừa thông qua kế hoạch kinh doanh niên độ 2016 - 2017 (từ 1/7/2016 - 30/6/2017) với chỉ tiêu doanh thu thuần 3.940 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 300 tỷ đồng, cổ tức 6 - 10% trên vốn điều lệ.

BHS cũng thông qua việc sẽ phát hành cổ phiếu thưởng và chào bán hơn 129,5 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1, với giá 10.000 đồng/cổ phần.

Trong năm tài chính 2016 - 2017, BHS sẽ tiếp tục triển khai các dự án tại Biên Hòa bao gồm: nghiên cứu đầu tư sản phẩm đường phèn, lắp đặt hệ thống điện mặt trời 99kW, đầu tư hệ thống quan trắc khói lò tự động... Tại Ninh Hòa, Công ty sẽ triển khai các hạng mục dự án gồm 400 tấn đường RE (giai đoạn 2), 600 tấn đường RE, dự án quy hoạch công ty (giai đoạn 2), dự án năng lượng mặt trời khu văn phòng và dự án nước đóng chai hương mía.

Hoàng Anh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.