(ĐTCK) CTCP Bibica (BBC) thông báo, ngày 17/3 sẽ chốt danh sách cổ đông chia cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 12%. 

Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 16/3. Như vậy, với hơn 15,42 triệu cổ phiếu BBC đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi ra hơn 18,5 tỷ đồng để thực hiện chi trả cổ tức.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2015, BBC đạt 463,4 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng gần 13% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế 40,45 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ. Lũy kế cả năm, Công ty đạt doanh thu thuần gần 1.170 tỷ đồng, tăng 4% và hoàn thành 94% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế 107 tỷ đồng, tăng 40% so với năm trước đó và vượt 33,5% kế hoạch.

T.Thúy
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.