(ĐTCK) HOSE đã có quyết định không tiếp tục quá trình thẩm định hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu của CTCP Thương mại đầu tư bất động sản An Phát kể từ ngày 23/6/2015.

HOSE dừng việc thẩm định hồ sơ căn cứ công văn số 17/2015/CV-AP ngày 16/6/2015 và Nghị quyết HĐQT 06/2015/NQ-HĐQT ngày 15/6/2015 của Bất động sản An Phát thông qua việc rút hồ sơ đăng ký niêm yết.

Được biết, HOSE đã nhận hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu 50 triệu cổ phiếu phổ thông của Bất động sản An Phát vào ngày 9/4/2015. Tổ chức tư vấn niêm yết là CTCP Chứng khoán Đại Dương (OCS).

Kết thúc năm 2014, Bất động sản An Phát đạt 169,5 tỷ đồng tổng doanh thu, lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt là 3,74 tỷ đồng và 2,92 tỷ đồng.

Trong năm 2015, Bất động sản An Phát lên kế hoạch đạt tổng doanh thu 500 tỷ đồng, lợi nhuận trước và sau thuế tương ứng 61,5 tỷ đồng và 48 tỷ đồng. Với kết quả này, Công ty dự kiến trả cổ tức là 9,6% cho năm 2015, trong khi không trả cổ tức năm 2014.

N.Tùng
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.