(ĐTCK) 7 nhà đầu tư cá nhân đã đăng ký mua 3.083.500 cổ phần của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Đầu tư và du lịch Huế trong phiên đấu giá ngày 16/9 tới. Sau cổ phần hóa, doanh nghiệp có vốn điều lệ 116 tỷ đồng. Tại phiên IPO tới, có 2,9 triệu cổ phiếu được đưa ra đấu giá.

Công ty Đầu tư và Du lịch Huế tiền thân là Công ty Khách sạn Huế, sau đổi tên thành Công ty Du lịch Cố đô Huế. Công ty là chủ sở hữu 100% của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Khách sạn Bờ sông Thanh Lịch sau khi mua lại 50% phần vốn góp liên doanh của một công ty Hong Kong tại thời điểm liên doanh hai bên hết thời hạn.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Công ty tính đến ngày 31/12/2015 là âm 34,8 tỷ đồng, chủ yếu do khách sạn kinh doanh thua lỗ. Sau cổ phần hóa, Nhà nước nắm giữ 0% vốn điều lệ, nhà đầu tư chiến lược nắm 85,7 triệu cổ phần, tương đương 73,9% vốn điều lệ; 1,2 triệu cổ phần, tương đương 1% vốn điều lệ bán cho người lao động và 2,9 triệu cổ phần, tương đương 25% vốn điều lệ sẽ được bán đấu giá công khai ra công chúng. Doanh nghiệp có kế hoạch nâng cấp, cải tạo khách sạn kể trên thành khách sạn cao cấp.

Được biết, Tập đoàn BRG sẽ đầu tư chiến lược vào Công ty này.

Anh Việt
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.