(ĐTCK) Tổng công ty Bảo Minh (BMI) vừa tổ chức ĐHCĐ, thông qua phương án chia cổ tức năm 2014, tỷ lệ 10% bằng tiền mặt và phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo ông Trần Vĩnh Đức, Chủ tịch HĐQT Bảo Minh, so với tốc độ tăng trưởng của thị trường năm 2014 thì tốc độ tăng trưởng của Bảo Minh chưa cao. Thị phần vẫn đứng thứ 3 trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ, nhưng vẫn còn khoảng cách khá xa so với hai công ty đang dẫn đầu thị trường. Dù vậy, nhìn tổng thể năm 2014, Bảo Minh đã dần vượt qua giai đoạn khó khăn và bắt đầu có những kết quả tích cực với kết quả doanh thu và lợi nhuận đều vượt kế hoạch. Cụ thể, trong năm 2014, công ty mẹ đạt tổng doanh thu 3.080 tỷ đồng, tăng 11%; lợi nhuận trước thuế 130,5 tỷ đồng, tăng 26% so với năm 2013.

Năm 2015, Bảo Minh đặt kế hoạch doanh thu 3.113 tỷ đồng, tăng 7%; doanh thu hoạt động tài chính 152 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 170 tỷ đồng, tăng 17,1%.

Trong năm 2015, Bảo Minh sẽ phát hành thêm 75,5 tỷ đồng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ thực hiện quyền 10:1. Sau khi phát hành thêm cổ phiếu, vốn điều lệ của Bảo Minh là 830,5 tỷ đồng.

Về phương án tăng vốn, có cổ đông thắc mắc, đây không phải là kế hoạch mới, mà kế hoạch tăng vốn đã có từ ĐHCĐ năm 2014, nhưng chưa thực hiện được?

Trả lời cổ đông, ông Trần Vĩnh Đức cho biết, theo đề án cổ phần hóa trước đây, lộ trình tăng vốn điều lệ của Bảo Minh được chia làm 3 giai đoạn: giai đoạn 1 là năm 2004 tăng vốn từ 303 tỷ đồng lên 434 tỷ đồng; giai đoạn 2 là năm 2007 tăng vốn từ 434 tỷ đồng lên 755 tỷ đồng; giai đoạn 3 là năm 2010 tăng vốn lên 1.100 tỷ đồng. Đến thời điểm này, Bảo Minh chưa thực hiện giai đoạn 3 là quá chậm.

“Năm 2014, kế hoạch tăng vốn đã được đưa vào chương trình ĐHCĐ, nhưng vì đại hội năm ngoái, số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự không đủ nên kế hoạch này chưa thực hiện được”, ông Đức nói.                

Ngọc Lan
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.