(ĐTCK) Ngày 8/5, ĐHCĐ thường niên năm 2015 của CTCK APEC (APS) đã không thể diễn ra trong lần triệu tập thứ nhất, do không hội đủ tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết tham gia họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
APS họp ĐHCĐ lần 1 bất thành

Ảnh Internet

Theo thông tin được APS công bố, lần họp thứ 2 sẽ được triệu tập vào ngày 16/5 tới.

Tại kỳ đại hội này, HĐQT của APS trình ĐHCĐ thông qua kế hoạch kinh doanh đề ra cho năm nay: 45,1 tỷ đồng doanh thu, trong đó, doanh thu môi giới chiếm tỷ trọng lớn nhất là 20,6 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 21,6 tỷ đồng. Trong năm nay, APS đặt mục tiêu tăng trưởng thị phần môi giới 45,8% so với hiện tại, mở thêm 1.450 tài khoản mới.

HĐQT của APS cũng trình Đại hội phê duyệt kế hoạch tiếp tục triển khai sáp nhập CTCK Sen Vàng vào APS. Hiện hồ sơ sáp nhập đã được APS nộp lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

H.Hòe
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.