(ĐTCK) CTCK An Phát (APG) vừa có thông báo hủy toàn bộ nội dung Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2016 tổ chức ngày 28/4 để tổ chức lại vào ngày 27/5 tới đây.

Lý do theo APG, trong đợt tổ chức ĐHCĐ ngày 28/4, có 51,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, đủ điều kiện tổ chức theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014. Tuy nhiên, Điều lệ của Công ty lại quy định tỷ lệ tổ chức lần đầu là 65%. Do đó, Công ty quyết định hủy toàn bộ nội dung Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2016 tổ chức ngày 28/4 để tổ chức ĐHCĐ lần 2 vào ngày 27/5.

Tại kỳ họp này, HĐQT của APG trình đại hội xem xét thông qua phương án tăng vốn đầy tham vọng với tỷ lệ phát hành là 2:3.

Theo đó, nếu được ĐHCĐ thông qua, APG phát hành gần 20,3 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu, với giá 10.000 đồng/CP (cổ phiếu APG đang dưới mệnh giá), để tăng vốn từ 135 tỷ đồng hiện tại lên hơn 338 tỷ đồng. Việc tăng vốn lần này của APG nhằm chuẩn bị các điều kiện cho triển khai các nghiệp vụ giao dịch mới, bổ sung vốn lưu động…

HĐQT của APG trình đại hội xem xét thông qua kế hoạch kinh doanh năm nay với 18 tỷ đồng doanh thu, 10,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

H.Hòe
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.