(ĐTCK) Quý I/2017, Công ty cổ phần Nam Việt (ANV) đạt doanh thu 701 tỷ đồng, tăng 20%; lợi nhuận sau thuế 24,8 tỷ đồng, gấp 4,5 lần cùng kỳ năm 2016. 

Ngày 20/5 tới, Công ty sẽ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Tại đại hội, Hội đồng quản trị ANV sẽ trình kế hoạch kinh doanh năm nay với chỉ tiêu doanh thu 2.971 tỷ đồng, tăng 4,3%; kim ngạch xuất khẩu 100 triệu USD; lợi nhuận trước thuế 122 tỷ đồng, tăng 4,2 lần so với năm 2016; cổ tức dự kiến 9% bằng tiền mặt.

Ngọc Nhi
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.