(ĐTCK) HĐQT Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa có thông báo về việc tiến hành ĐHCĐ thường niên năm 2016. 
Theo đó, ĐHCĐ ACB sẽ diễn ra vào sáng ngày 8/4 tại TP. HCM. Đối tượng tham dự là các cổ đông sở hữu vốn cổ phần của ACB được xác định theo danh sách chốt vào ngày 9/3/2016.
Nội dung ĐHCĐ gồm thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động 2015 và kế hoạch năm 2016; Báo cáo của Ban điều hành về kết quả 2015 và định hướng 2016; Báo cáo của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015; Phương án trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2015 cũng như các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.
Năm 2015, lợi nhuận trước thuế của toàn Tập đoàn đạt 1.314 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2014 và đạt 100% kế hoạch cả năm đã đề ra. Các chỉ tiêu trong Bảng cân đối kế toán đã tăng trưởng cách có kiểm soát, ở mức tương đương với mức trung bình ngành và phù hợp với các chính sách quản lý rủi ro đang liên tục được đẩy mạnh của ACB. Quy mô tổng tài sản, dư nợ và huy động tăng trưởng lần lượt ở mức 12%, 15% và 13%.
ACB tiếp tục có khả năng an toàn vốn tốt với với tỷ lệ an toàn vốn tổng và vốn cấp 1 lần lượt ở mức 12,8% và 9,3%. Bảng cân đối kế toán tiếp tục duy trì được khả năng thanh khoản cao với tỷ lệ dư nợ/huy động ở mức 77%.

Theo ACB, lợi nhuận trước thuế toàn Tập đoàn tăng 8% dựa trên doanh thu tăng trưởng 5,1% và chi phí được kiểm soát chặt chẽ với tốc độ tăng 5%. Biên sinh lời (NIM) cải thiện ở mức 3,1% trong khi thu nhập lãi thuần tăng 23%.

Lãi suất của Tài sản và Nguồn vốn tiếp tục được tái định theo hướng giảm dần, phù hợp với mặt bằng chung của thị trường.

Các khoản thu nhập ngoài lãi giảm 71% khi ACB mạnh tay trích lập dự phòng cho các khoản chứng khoán đầu tư lên đến 1.367 tỷ đồng. Ngoài ra, thu nhập từ phí tăng 7% so với 2014.

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tương đương với năm trước, nằm trong kế hoạch đã đề ra của ngân hàng. Tỷ lệ nợ xấu giảm từ 2,2% xuống còn 1,3% vào cuối năm 2015 và tiếp tục được tập trung xử lý tích cực bằng nhiều biện pháp. Tỷ lệ nợ nhóm 2-5 cũng giảm mạnh 1,7% từ 4,8% xuống còn 3,1%.

Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy, cho biết, Ngân hàng đã thành công trong việc cân bằng giữa việc tập trung xử lý các vấn đề tồn đọng và tiếp tục đẩy mạnh các chương trình hành động theo.

ACB tiếp tục có những tiến triển và kết quả tốt trong việc thực hiện đề án tái cơ cấu trong năm 2015. Nhiều vấn đề đã được giải quyết cũng như lộ trình xử lý các tài sản tồn đọng đã được Ngân hàng Nhà nước phê chuẩn cho giai đoạn 2016-2018.

Thùy Vinh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.