(ĐTCK) Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB - sàn HNX) dự kiến chào bán 20.000 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu ra công chúng trong ngay trong tháng 6.

Theo đó, số trái phiếu trên có kỳ hạn là 5 năm 1 ngày. Lãi trả sau, thanh toán định kỳ 12 tháng một lần kể từ ngày phát hành trái phiếu. Riêng tiền lãi cho năm thứ 5 của trái phiếu sẽ được tính toán trên cơ sở 1 năm 1 ngày và được thanh toán vào ngày trả lãi cuối cùng. Lãi suất sẽ thả nổi, điều chỉnh một năm một lần, bằng lãi suất tham chiếu +2%/năm.

Theo ACB, mục đích của việc huy động vốn bằng trái phiếu trên để bổ sung vào nguồn vốn cấp 2 và nguồn vốn tự có, nhằm đa dạng kênh huy động vốn, hạn chế rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất…

Thời gian đăng ký mua từ ngày 15/6 - 27/6. Ngày phát hành trái phiếu (ngày bắt đầu tình lãi trái phiếu) dự kiến là 30/6.

Đây là quyết định cuối cùng của ACB về việc điều chỉnh số lượng trái phiếu chào bán, khi vào đầu tháng 6/2016, Ngân hàng dự kiến sẽ chỉ phát hành 8.000 trái phiếu với cùng mệnh giá như trên.
Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.