(ĐTCK) ACB cho biết, 9 tháng đầu năm 2015, Ngân hàng đạt 1.090 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và 852 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, hoàn thành 82% kế hoạch lợi nhuận cả năm.
ACB hoàn thành 82% kế hoạch lợi nhuận

Ảnh Internet

Tỷ lệ nợ xấu đến cuối tháng 9 giảm còn 1,5% trên tổng dư nợ. Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản của Ngân hàng đạt 192.996 tỷ đồng, tăng 7,45% so với thời điểm đầu năm; cho vay khách hàng đạt 131.021 tỷ đồng, tăng 12,6%; tiền gửi của khách hàng đạt 169.247 tỷ đồng, tăng 9,5%.

Cũng trong 9 tháng đầu năm, ACB đã xử lý thu hồi nợ được 900 tỷ đồng; hoàn thành việc bán 1.000 tỷ đồng nợ xấu trong năm 2015 cho VAMC, nâng tổng lượng nợ xấu bán cho VAMC trong 2 năm 2014 - 2015 lên 2.000 tỷ đồng, với mục tiêu kiểm soát nợ xấu về dưới 1% cuối năm nay.

Thùy Vinh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.