(ĐTCK) CTCP Khoan và dịch vụ khoan dầu khí ( PVD) đạt 3.679 tỷ đồng doanh thu quý III, giảm 33% so với cùng kỳ 2014. Lãi gộp giảm 24%, còn 822 tỷ đồng. 

Trong kỳ, chi phí tài chính của Công ty tăng mạnh lên 238 tỷ đồng, gấp 4,7 lần cùng kỳ, chủ yếu do lỗ chênh lệch tỷ giá. Các chi phí bán hàng, chi phí quản lý đều giảm. Kết quả, lãi ròng quý III của PVD đạt 559 tỷ đồng, giảm nhẹ 5%.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, PVD lãi 1.581 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ, tuy nhiên vẫn vượt 5% so với kế hoạch cả năm là 1.500 tỷ đồng.

Phan Hằng
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.