(ĐTCK) Kết thúc quý III, Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (PET) đạt doanh thu thuần 2.691 tỷ đồng, giảm nhẹ 6% so với cùng kỳ; doanh thu từ hoạt động tài chính tăng 30%, đạt 22,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, lợi nhuận khác chỉ ở mức 2,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ là 7,7 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế quý III của PET đạt 40,6 tỷ đồng, giảm 30% so với quý III/2014.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, PET đạt 8.060 tỷ đồng doanh thu thuần và 161,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 5% và 7% so với 9 tháng đầu năm 2014, hoàn thành 86% kế hoạch lợi nhuận năm.

Phan Hằng
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.