(ĐTCK) Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III niên độ tài chính từ 1/10/2015 đến 30/9/2016 của CTCP Hùng Vương (HVG), Công ty đạt doanh thu thuần 6.612 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ niên độ trước. 

Trong kỳ, HVG ghi nhận khoản lãi tiền liên doanh, liên kết hơn 46 tỷ đồng (cùng kỳ âm 13 tỷ đồng). Kết quả, lãi sau thuế hợp nhất quý III niên độ tài chính đạt 226 tỷ đồng, gấp 17,4 lần so với cùng kỳ niên độ trước.

Lũy kế 9 tháng đầu niên độ, HVG đạt 14.936 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 27%. Trong đó, doanh thu nội địa và xuất khẩu của Công ty đều tăng. Cụ thể, doanh thu xuất khẩu tăng từ 3.315,6 tỷ đồng lên 4.696 tỷ đồng; doanh thu nội địa tăng từ 8.631 tỷ đồng lên hơn 10.353 tỷ đồng, chủ yếu nhờ sự khởi sắc của mảng thủy sản. Lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ trong 9 tháng đạt 243 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ niên độ trước.

Năm 2016, HVG đặt kế hoạch doanh thu 24.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 500 tỷ đồng, tăng mạnh so với thực hiện năm 2015 là 151 tỷ đồng.

Phan Hằng
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.